Gjutvax skulpturevax formvax

Vax är en större produktgrupp med en rad olika användningsområden av vilka Kinn.com har valt ut dem som är särskilt intressanta för de kreativa och hantverksmässiga önskemålen. Här finns speciella skulptur- och formvax för modellering, raffinerat, vitt bivax, stearin, paraffin och mikrokristallint vax. Vart och ett med sitt karaktäristika.
Gemensamt för vaxerna är bland annat vattenresistensen, formbarheten och de låga smälttemperaturerna vilket gör dem lämpliga för "förlorat-vax-gjutningar", (cire perdue). Det är ganska vanlig att blanda sin egen anpassade formula genom att tillsätta olika stoffer för att modifiera vissa av egenskaperna.