Silikon - Polyaddition

Additionshärdande (Platinum-) silikoner: Det här är en grupp av gjut  silikoner där du finner sorterna för t.ex. kroppsavgjutningar, livsmedelsformar och masker/proteser. Dessa har hög flexibilitet och är tåliga över ett stort temperaturspann, kemiskt resistenta och har god åldersbeständighet med bevarad elasticitet. Låg krympfaktor. Additionshärdande silikoner har ofta kortare, eller mycket kortare härdningstider.

Obs! Silikoner i den här gruppen kan inte gjutas i silikonformar av polykondensationstyp, då dessa motverkar härdningen i kontaktytorna.