Täljsten, alabaster

Vare sig du är en erfaren bildhuggare eller en nyfiken nybörjare så finns det mesta du behöver här. 

Vi har specialverktyg för marmor, för mjukare stenar som alabaster och täljsten, som är av mycket hög kvalitet såsom raspar, snedlöpare, skrapjärn, skölpar mm. Här hittar du också set med stenhuggarverktyg. Och du finner ditt lystmäte vad gäller verktyg till de former som just du söker. Till täljsten och alabaster kan du också använda våra träraspar.