Köpvillkor

1. Beställning
Du som är nybörjare eller har begränsad erfarenhet och kunskap om de olika på kinn.coms hemsida förekommande materialens egenskaper och användning, ombedes att före beställning kontakta oss på kinn@kinn.com om just det material som du avser att beställa. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt produkter och att undvika misstagen! Du kan också kontakta annan kunnig person med erfarenhet av det material som du avser att beställa, t.ex. din kursledare/handledare. Se även Säkerhetsinformation, punkten 14, nedan.

Materialen för konst och konsthantverk beställs via Internet på kinn.coms hemsida. Om du får problem är du välkommen att skicka e-post till oss på kinn@kinn.com . En beställning via Internet är genomförd när du erhållit en orderbekräftelse från oss via E-post. Orderbekräftelsen innehåller information om innehållet i beställningen. Orderbekräftelsen skickas endast per e-post och då till den e-post-adress du uppgett vid beställningen. Leverans av beställt och orderbekräftat material/vara sker till den postadress som uppgetts i beställningen.

Vid uppenbara felskrivningar eller andra uppenbara förklaringsmisstag avseende priser eller produktinformation i orderbekräftelse eller faktura, har kinn.com rätt att vidta rättelse av sådant pris eller sådan information och sända ut ny orderbekräftelse eller faktura till dig som kund. Accepterar du inte kinn.coms rättelser är du berättigad att avbeställa din order utan kostnad.

 

1.2. Avbeställning
Du kan som konsument avbeställa din order fram till dess att materialet/varan finns för avhämtning på ditt postkontor/utlämningställe. Avbeställning sker genom att du skickar meddelande härom per e-post till kinn@kinn.com.

 

2. Minimiorder
Inom Sverige har vi ingen minsta ordersumma. Vid leverans i övriga EU-länder är minsta ordersumman SEK 600 och vid leverans till länder utanför EU är minsta ordersumman SEK 2 800.

 

3. Våra priser
Priserna på våra varor anges i svenska kronor (SEK). Alla priser visas inklusive svensk mervärdeskatt/moms (25 procent utom böcker som har 6 procent). Fraktavgift tillkommer vid varje beställning enligt nedan,(punkt 4). Export av varor utanför EU medför att momsen dras av vid leveransen. Mottagarlandets moms och eventuell tull läggs senare på av respektive lands post/tullverk.

Kinn.com äger rätt att ändra priserna på hemsidan utan föregående underrättelse. Sådan ändring av priserna sker i realtid. Kinn.com reserverar sig också för uppenbart orimliga priser och förändringar utom vår kontroll. Mellan kinn.com och dig som kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

 

4. Leveransavgifter och fakturavgifter.

Fraktavgifterna per beställningstillfälle inom Sverige: 

  • Upp till 1 kg  69 kronor
  • 2 - 3 kg   79 kronor
  • 3 - 1000 kg   89 kronor

Avisering sker via SMS. Företagspaket: 125 kronor. Priserna gäller oavsett antal produkter som ingår i beställningen. Vid order över 2500 kronor utgår ingen fraktkostnad. Kan beställningen inte skickas med normala rutiner, kontaktar vi dig med aktuell fraktinformation. 

För leveranser utanför Sverige tillkommer en fraktavgift beroende viktenför Danmark Norge  och Finland. kontakta oss för närmare information.

Transporttiden skiftar beroende på destination.

Sverige: 1-3 dagar

Danmark: Vi leta efter distributör.

Norge  Vi letar efter en distributör.

Finland: Vi leta efter en Distributör

För paket som inte hämtats ut och inte avbeställts och därför gått i retur till kinn.com tar vi ut en särskild avgift på 350 kronor till täckande av kostnader som kinn.com åsamkas härav.

 

5. Betalning

Klarna checkout:  Betalning vilkor Klarna.se 
Kortbetalning:
Betala med Visa / MasterCard och Diners kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av klarna, med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.

Klarna faktur:  betalning vilkor klarna.se


Faktura - 30 dagar kredit:
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Samtliga fakturor är av kinn.com/Funkatech AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, samt dröjsmålsränta . Gör aldrig en utbetalning på vår bankkonto fakturor utgör att svea ekonomi. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
 

Swish 
6. Leveranser
Vi har idag en förväntad leveranstid på 2-7 vardagar från dagen för orderbekräftelsen. Härtill kommer transporttiden enligt punkten 4 ovan.

Vi informerar dig om de leveransproblem vi känner till per e-post till den e-postadress du uppgett vid beställningstillfället. Oförutsedda förseningar kan uppstå och då garanterar vi inte att produkterna kommer fram inom angivna antalet vardagar.

Om leveransen av din beställning skulle bli uppdelad i flera leveranser betalar du endast frakt för den första leveransen. Paket aviseras och ligger kvar på ditt utlämningsställe i ett par veckor. Brev levereras normalt i din brevlåda. Skrymmande brev hamnar på ditt serviceställe och aviseras.

6.1. Risken för varan
Vid köp som du gör som konsument står kinn.com risken för varan fram till dess att den utlämnats av transportören till dig. Vid alla andra köp än konsumentköp går risken för varan över på köparen när varan avlämnats till transportör.

6.2. Restorder
Vi gör allt för att ha alla varor på lager, men tyvärr kan någon vara ta slut ibland. Vi restnoterar då om värdet av dessa varor överstiger 150 kronor och om varan beräknas inkomma inom rimlig tid. Varorna leveransbevakas åt dig och sänds snarast möjligt utan fraktavgift.

6.3. Ersättningsvaror
Skulle någon av varorna du beställt vara slut i lager, händer det att vi i stället levererar en likvärdig ersättningsvara. Om du inte skulle vara nöjd med denna har du 30 dagars full returrätt och får pengarna för materialet tillbaka. Vi meddelar dig om detta per e-post till den e-post-adress du uppgett vid beställningen.

6.4. Undantag leveranskostnad
Vid order av sådan art (t.ex. särskilt stor volym eller vikt) att de inte kan sändas med gängse transportsätt, meddelar vi hur det kommer att skickas och kostnaden för detta.

 

7. Garanti
Garanti på köpt material/vara/produkt lämnas av leverantören/tillverkaren av ifrågavarande material/vara/produkt. Kinn.com lämnar inga garantier utöver den av ifrågavarande leverantör/tillverkare angivna. 

7.1 Alla olika tillämpningar, handhavande, miljö och omständigheter kring användandet av produkterna, faktorer som kan påverka resultatet, ligger utanför företagets möjlighet att känna till, påverka eller råda över. Kinn.com kan således inte garantera annat än fullgoda produkter vid leverans (enligt ovan). 

7.2 Enligt 7.1 åligger det köparen att vid osäkra kombinationer med andra material och produkter, eller vid osäkra tillämpningar/förhållanden, försäkra sig om förväntat resultat genom att prova i liten skala först. Kinn.com ersätter inte värden som förstörs på grund av användningen av våra produkter.

 

8. Konsuments ångerrätt vid distansavtal
Vid köp som du gör som konsument (privatperson) har du, på det sätt som närmare anges i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), rätt att frånträda ett köp genom att till kinn.com lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag då du tar emot varan eller väsentlig del härav. Ångerrätten gäller endast om varan/materialet med originalförpackning är i oskadat och väsentligen oförändrat skick. Använt/skadat material eller vara återtages ej. Vid återbetalning gör kinn.com avdrag för den ursprungliga fraktkostnaden.

Om du vill använda dig av din ångerrätt bör du lämpligen kontakta kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com, och informera om att du ångrat ditt köp samt uppge ditt fakturanummer. Det är viktigt att du återsänder en kopia på din faktura med materialet som ska returneras, så att vi vet vad returen gäller.

Om du utnyttjar din ångerrätt, svarar du själv för fraktkostnaden och står själv för risken för materialet/varan fram till dess att den mottages av kinn.com. 

Materialet/varan skall vid returen återsändas i originalförpackningen och förpackas väl i av Posten godkänt ytteremballage. Materialet/varan får inte returneras mot postförskott eller efterkrav. Kinn.com löser inte ut varor som returneras på detta sätt. 

Observera att ångerrätten inte är tillämplig vid andra köp än konsumentköp, dvs. är inte tillämplig vid företags eller offentliga förvaltningars köp.

 

9. Öppet köp
Företag och offentliga förvaltningar är berättigade till sk. öppet köp inom fjorton dagar från fakturadatum, dvs. har rätt att inom fjorton dagar från fakturadatum meddela att köpet helt eller delvis inte längre skall bestå. Förutsättning för att företaget/förvaltningen ska vara berättigad att returnera materialet/varan under åberopande av Öppet köp är att varan/materialet vid kinn.coms kontroll är i oskadat och väsentligen oförändrat skick samt i obruten originalförpackning. Använd material/vara återtages ej.

Vid retur av material/vara på grund av öppet köp skall företaget/förvaltningen kontakta kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com inom fjorton dagar från fakturadatum och informera om i vilka delar köpet inte längre skall bestå samt uppge fakturanummer, bank och kontonummer. Det är viktigt att kopia av fakturan återsänds med materialet som ska returneras. Företaget/förvaltningen skall återsända materialet/varan till kinn.com inom en vecka från dagen för meddelandet att köpet inte längre skall bestå. Vid utnyttjande av öppet köp skall företaget/förvaltningen ersätta kinn.coms fraktkostnader. Returporto/frakt betalas av företaget/förvaltningen.

Returen av materialet/varan är godkänd först då kinn.com mottagit, kontrollerat och konstaterat att materialet/varan återsänts i enlighet med förenämnda villkor, varvid kinn.com återbetalar erlagd betalning för returnerat material/ vara efter avdrag för kinn.coms fraktkostnader.

Om företaget/förvaltningen ännu ej betalat kinn.coms faktura när returen mottagits och godkänts, och om returen inte avser allt material/alla varor, skickar kinn.com ny faktura avseende ej returnerat material/vara, med samma förfallodag som den ursprungliga och med tillägg för kinn.coms fraktkostnad avseende returnerat material/vara.

Om företaget/förvaltningen ännu ej betalat kinn.coms faktura när returen mottagits och godkänts, och om returen avser allt material/alla varor, skickar kinn.com faktura avseende kinn.coms fraktkostnad för returnerat material/vara.

Returadressen är:
Mellanrummet distribution
c/o Kinn.com
Lokegatan 6
263 37 Höganäs

Returadressen finns även angiven på faktura/följesedel.

Materialet/varan skall vid returen vara väl förpackat i av Posten godkänt ytteremballage. Returer i kuvert eller ej godkänt ytteremballage returneras till köpande företaget/förvaltningen, eftersom att de inte kan godkännas för retur av öppet köp. Materialet/varan får inte returneras mot postförskott eller efterkrav. Kinn.com löser inte ut varor som returneras på detta sätt.

 

10. Reklamation

10.1 Reklamation vid konsumentköp (köp av privat person)

Om materialet/varan är felaktig (utom vid transportskada) skall du vid konsumentköp reklamera till kinn.com inom skälig tid från det att felet upptäcktes och returnera materialet/varan enligt nedan.

Vid mottagandet bör du noga undersöka materialet/varan för att förvissa dig om att materialet/varan är felfri och har den funktion och de egenskaper som du förväntat dig.

När du reklamerar ska du kontakta kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com, och uppge ditt fakturanummer och anledningen till reklamationen. Kinn.com översänder då fraktsedel med betalt porto och adresslapp. Det är viktigt att du återsänder en kopia på din faktura med materialet som ska returneras jämte en redogörelse för felet. Vid retur med av kinn.com översänd fraktsedel och adresslapp, står kinn.com risken för varan från det att du lämnat den på posten.

Materialet/varan skall vid returen återsändas i originalförpackningen och förpackas väl i av Posten godkänt ytteremballage. Skulle materialet skadas under transporten på grund av bristande eller bristfällig emballering, kommer du som kund att debiteras härför. Kinn.com, kinn.coms leverantör eller tillverkaren av materialet/varan kontrollerar returnerat material/vara med hänsyn till den redogörelse för felet som du ska bifoga returen. Konstateras materialet/varan vara felfri kommer du att debiteras kinn.coms fraktkostnader för returen och för återsändandet av materialet/varan till dig.

Har paketet skadats under transporten, sk. transportskada, skall Du anmäla detta samma dag som du tar emot leveransen. Anmälan ska ske till Posten via telefon 020 – 340 340 eller hemsida: www.posten.se och till kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com. Ser ett paket skadat ut skall du överhuvudtaget inte lösa ut paketet. Upptäcker du skadan först sedan du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till kinn.com och Posten enligt ovan. Mindre skador som enbart påverkat förpackningen till våra produkter, såsom smärre bucklor, repor mm, men som lämnar själva varan intakt, ersätts inte.

Materialet/varan får inte returneras mot postförskott eller efterkrav. Kinn.com löser inte ut varor som returneras på detta sätt.

Observera att detta villkor om reklamation inte är tillämpligt vid andra köp än konsumentköp, dvs. är inte tillämplig vid företags eller offentliga förvaltningars köp.

 

10.2. Reklamation vid andra köp än konsumentköp

Förutsättning för att köpande företaget/förvaltningen skall få åberopa att materialet/varan är felaktig är att företaget/förvaltningen omgående meddelar felaktighet i materialet/varan till kinn.com, dock senast 30 dagar från fakturadatum (reklamation), samt returnerar materialet/varan enligt nedan.

Köpande företaget/förvaltningen skall kontrollera allt material/alla varor vid ankomsten för fastställa att materialet/varan är felfri. Vid reklamation senare än 30 dagar efter fakturadatum förbehåller sig kinn.com rätten att i förehållande till köpande företaget/förvaltningen avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall det köpande företaget/förvaltningen kontakta kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com, och uppge fakturanummer samt anledningen till reklamationen. Det är viktigt att köpande företaget/förvaltningen återsänder en fakturakopia med materialet som ska returneras, jämte en redogörelse för felet. Köpande företaget/förvaltningen skall återsända materialet/varan till kinn.com inom en vecka från dagen för reklamationen. Returporto/frakt betalas av företaget/förvaltningen.

Materialet/varan skall vid returen återsändas i originalförpackningen och förpackas väl i av Posten godkänt ytteremballage. Skulle materialet skadas under transporten på grund av bristande eller bristfällig emballering, kommer köpande företaget/förvaltningen att debiteras härför. Kinn.com, kinn.coms leverantör eller tillverkaren av materialet/varan kontrollerar returnerat material/vara med hänsyn till den felbeskrivning som bifogats returen. Konstateras materialet/varan vara felfri kommer köpande företaget/förvaltningen att debiteras kinn.coms fraktkostnader för återsändandet av materialet/varan till köpande företaget/förvaltningen. Materialet/varan får inte returneras mot postförskott eller efterkrav. Kinn.com löser inte ut varor som returneras på detta sätt.

Har paketet skadats under transporten, sk. transportskada, skall köpande företaget/förvaltningen anmäla detta på leveransens ankomstdag. Anmälan ska ske till Posten via telefon 020 – 340 340 och till kinn.com per e-post till kinn@kinn.com eller genom kinn.coms hemsida www.kinn.com.

 

11. Ansvar för fel

11.1. Vid konsumentköp (köp av privatperson)

Konstateras fel föreligga för vilket kinn.com ansvarar förbinder kinn.com sig att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av priset för felaktiga materialet/varan, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för kinn.com. Beroende på de garantier som kinn.coms respektive leverantör eller tillverkare kan ha lämnat, kan konsumenten ha en rätt utöver vad som framgår ovan.

Kinn.coms ansvar för fel i levererat material/vara/produkt är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som följer av konsumentköplagen (1990:932).
 

11.2. Vid andra köp än konsumentköp

Konstateras fel föreligga för vilket kinn.com ansvarar förbinder kinn.com sig till att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av priset för felaktiga materialet/varan. Kinn.com äger rätt att hänvisa köpande företaget/förvaltningen till kinn.coms respektive leverantör eller tillverkare av felaktiga materialet/varan eller av någon av dessa anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Konstateras fel föreligga för vilket kinn.com ansvarar erhåller företaget/förvaltningen ersättning för frakt- och emballagekostnader.

Kinn.coms ansvar för fel i levererat material/vara/produkt är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor.

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

 

12. Copyright

Att imitera, kopiera eller reproducera information i butiken, även delvis, är endast tillåtet med tillstånd av kinn.com, Globograf AB, Patrullgatan 6, 252 70 Helsingborg, Sverige.

 

13. Övrigt

Kinn.com äger rätt att ändra priserna på hemsidan, all på denna lämnad information, specifikationer och erbjudanden av vad slag de vara må utan föregående underrättelse.

Kinn.com reserverar sig för uppenbart orimliga priser, förändringar utom kinn.coms kontroll, tryckfel, leverantörers prishöjningar oriktigt uppgivna specifikationer m.m.

Kinn.com reserverar sig för att återgivandet av färger, nyanser, storlekar m.m. på hemsidan kan avvika från verklig färg, nyans och storlek. Kinn.com friskriver sig från allt ansvar för varje sådan avvikelse, vilken inte skall betraktas som fel i varan/materialet.

Verklig storlek framgår av produktbeskrivningen. Är du osäker på färg, nyans m.m. ombeds du att kontakta oss härom på kinn@kinn.com

 

14. Säkerhetsinformation

Kontakta oss på kinn@kinn.com om du vill ha detaljerade säkerhetsföreskrifter för de material för konst- och konsthantverk som du avser att beställa, har beställt eller arbetar med. Se även Beställning, punkten 1, st. 1.

 

15. Cookies

Denna hemsida använder så kallade cookies för att göra den så lättanvänd som möjligt. Vi använder cookies för att ge användaren tillgång till funktioner som inloggning och liknande. Detta sker vid en interaktivitet mellan dig som besökare och denna webbplats.

15.1. Vad är Cookies?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Rent tekniskt kan cookies delas in i två typer. Den ena typen kallas sessioncookies. Under tiden som du är inne på vår webbplats skickas den här cookien mellan din dator och servern för att webbplatsen ska fungera stabilt under ditt besök och informationen inte ska kunna försvinna. Till exempel håller en sessioncookie reda på vad du lagt i kassan medan du bläddrar mellan olika sidor på webbplatsen. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den andra typen kallas permanent cookie och den sparas som en textfil på din dator under en månad. Cookien gör att webbplatsen kan känna igen din dators så kallade IP-adress (datorns id-nummer) nästa gång du loggar in. Detta gör att du får relevant information från oss varje gång du besöker vår webbplats.

Målet med cookies som används av denna webbplats, oavsett typ, är att förenkla din upplevelse som användare. En cookie innehåller aldrig virus och kan inte påverka eller förstöra någon information på din dator.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Om du behöver information om hur du avaktiverar cookies ber vi dig att gå till hemsidan för den leverantör som tillhandahåller din webbläsare eller att kontakta oss på kinn@kinn.com.

Observera att denna webbplats behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Därför kommer den inte att fungera om du stänger av cookies på din dator.