8/11 15:41

HÄR BÖRJAR EN formdelning bli klar; plastellinan som ska utgöra gränsen mellan två formhalvor. Lite motsläpp får finnas kvar, eftersom det handlar om en silikonform. Nu ska jag bara montera sidor på det här tråget.

 

Sen är det ju alltid så irrterande när silikonet inte räcker! Här visste jag visserligen från början att jag måste beställa mer eftersom jag har en formhalva till att göra. Men nivån hade ju kunnat bli lite högre, så att det nästan täckte i ala fall. 


Hur som helst, RTV silikon 181 förenar sig väl  med redan härdat lager så det kommer inte att märkas någon skarv. (Det är därför det är så viktig att sedan stryka vaselin mellan kontaktytorna som ska släppa från varann!) 

Skruvtvingarna som anas? De är bara till för att slippa spika eller skruva och så kan jag spänna åt så att det blir tätt kring "lådan" i botten. Små springor som ändå finns, tätar jag med vaselin - det brukar gå bra. 

 

 på Kinn.com